fbpx

Szkoła kształci w zawodach:

 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • KUCHARZ
 • FRYZJER
 • MURARZ-TYNKARZ
 • SPRZEDAWCA

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kształcenie w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

Dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych została wyodrębniona kwalifikacja M.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczeń ma możliwość skorzystania z dodatkowych bezpłatnych kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe (kurs obsługi wózków jezdniowych) oraz bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B  całkowicie dofinansowanego przez organ prowadzący szkołę.

 

KUCHARZ

Kształcenie w kierunku KUCHARZ przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywanie żywności, sporządzanie potraw i napojów oraz wykonywanie czynności związanych z ich ekspedycją.

Dla zawodu kucharz została wyodrębniona kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczeń ma możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe (kurs kelner-barman, kurs carvingu) oraz kursu na prawo jazdy kat. B częściowo lub całkowicie dofinansowanego przez organ prowadzący szkołę.

 

FRYZJER

Kształcenie w zawodzie FRYZJER przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów
 • wykonywanie strzyżenia fryzur
 • wykonywanie stylizacji fryzur

 

Dla zawodu FRYZJER została wyodrębniona kwalifikacja A.19., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Uczeń ma możliwość skorzystania z dodatkowych bezpłatnych kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe (kurs kosmetyczka-wizażystka) oraz kursu na prawo jazdy kat. B częściowo lub całkowicie dofinansowanego przez organ prowadzący szkołę.

 

MURARZ-TYNKARZ

Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz  przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Dla zawodu murarz-tynkarz wyodrębniona została kwalifikacja B.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik budownictwa.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczeń ma możliwość skorzystania z dodatkowych bezpłatnych kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe (kurs obsługi wózków jezdniowych) oraz kursu na prawo jazdy kat. B częściowo lub całkowicie dofinansowanego przez organ prowadzący szkołę.

 

SPRZEDAWCA

Kształcenie w zawodzie  sprzedawca przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Dla zawodu sprzedawca wyodrębniona została kwalifikacja A.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik handlowiec i technik księgarstwa.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczeń ma możliwość skorzystania z dodatkowych  kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe (np. kurs operator wózków widłowych, kelner-barman lub kurs carvingu) oraz kursu na prawo jazdy kat. B częściowo lub całkowicie dofinansowanego przez organ prowadzący.