fbpx

 

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy to szkoła prowadzona przez pana Janusza Gumularza. Obiekty, z których korzystają uczniowie – szkoła, internat, warsztaty – położone są w dolinie Grajcarka, malowniczym zakątku Małych Pienin.

To pierwsza i jak na razie jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Szczawnicy. Swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2004 r. jako Prywatna Szkoła Zawodowa w Szczawnicy. Rok później uzyskała ona uprawnienia szkoły publicznej. Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Anna Ptak.

W 2010 r. wraz ze zmianą dyrektora szkoły, którym została pani Renata Kubik, zmieniła się także nazwa szkoły na Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy.

11 kwietnia 2018 r. szkoła otrzymała imię ks. Franciszka Blachnickiego oraz nową nazwę: Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy.

Na przestrzeni blisko 14 lat swojej działalności nasza szkoła stała się ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, zapisując się, poprzez swoją aktywność, w jej historii. W czasie tych kilkunastu lat w szkolnych ławkach zasiadało niemal 600 uczniów, a szkoła wytworzyła swoje tradycje i niepowtarzalny klimat. Aby wzmocnić indywidualny charakter szkoły poczyniono starania o nadanie szkole imienia oraz sztandaru. Mamy nadzieję, że obrzędowość związana z patronem wzbogaci jeszcze bardziej tradycje szkoły, która zyska swoistą tożsamość oraz  skupi uwagę zarówno uczniów, jak i nauczycieli wokół przesłań patrona.

Facebook