fbpx

Próbna ewakuacja

21 października w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła  sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w razie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu alarmu – 3 dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji.

Po akcji ewakuacji, biorącym w niej udział przypomniano, poprzez krótkie szkolenie, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Akcję przeprowadzono we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczawnicy.